Κωδικός: F425
Περιοχή: Αυλαίμωνας
Έκταση: 77,87 τ.μ.
Τιμή: 200.000€
Περιγραφή: ΚΑΜΑΡΑ 77,87Μ2, ΑΠΟΘΗΚΗ 15,33Μ2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 36,74Μ2, 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 406,50Μ2