Κωδικός: F408
Περιοχή: Ποταμός
Έκταση: 142μ2 τ.μ.
Τιμή: 100.000€
Περιγραφή: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 142Μ2 ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ.