Κωδικός: F485
Περιοχή: Βιαράδικα
Έκταση: 349,75 τ.μ.
Τιμή: 80.000€
Περιγραφή: Καμάρα 50τ.μ. ,δεύτερη καμάρα 16τ.μ. κι ερειπωμένο κτίσμα 36,11τ.μ.. Σύνολο 102,91 τ.μ.