Κωδικός: F344
Περιοχή: Παλαιόπολη
Έκταση: 3.105.30m2 τ.μ.
Τιμή: 75.000€€
Περιγραφή: Φανταστική θέα θάλασσα.