Κωδικός: F292
Περιοχή: Κάλαμος
Έκταση: 17000 τ.μ.
Τιμή: 250.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 17000Μ2 ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ. ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 


Κωδικός: F385A
Περιοχή: Καραβάς
Έκταση: 7486 τ.μ.
Τιμή: 30.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 7486Μ2 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 


Κωδικός: F326
Περιοχή: Καλακαθι
Έκταση: 98.050 τ.μ.
Τιμή: 140.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 98,050Μ2 ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΑ 68Μ2 ΚΑΙ 13,40Μ2 ΚΑΙ 11,20Μ2
 


Κωδικός: F316
Περιοχή: Κομπονάδα
Έκταση: 43899 τ.μ.
Τιμή: 120.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 43899Μ2 ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1000μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 


Κωδικός: F365
Περιοχή: Κονταράτη
Έκταση: 15875 τ.μ.
Τιμή: 120.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ EΛΙΟΦΥΤΩΝ 8744Μ2 ΚΑΙ 7131Μ2 ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 15875Μ2
 


Κωδικός: F322
Περιοχή: Κονταράτη
Έκταση: 11632 τ.μ.
Τιμή: 70.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 11632Μ2
 


Κωδικός: F330
Περιοχή: Κουμάρος
Έκταση: 16442 τ.μ.
Τιμή: 60.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 16442Μ2
 


Κωδικός: F398
Περιοχή: Παλαιόπολη
Έκταση: 11699 τ.μ.
Τιμή: 80.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 11699Μ2 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΑΝ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟ
 


Κωδικός: F416
Περιοχή: Παλαιόπολη
Έκταση: 123.721 τ.μ.
Τιμή: 800.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 123.721,10Μ2 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ. ΤΑ 64500Μ2 ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΝ ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
 


Κωδικός: F421A
Περιοχή: Παλαιόπολη
Έκταση: 25.474 τ.μ.
Τιμή: 50.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 25.474,93Μ2 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
 


Κωδικός: F286
Περιοχή: Παλαιόπολη
Έκταση: 18.687 τ.μ.
Τιμή: 150.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 18687,10Μ2 ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟ
 


Κωδικός: F430
Περιοχή: Παλαιόπολη
Έκταση: 6176.33 τ.μ.
Τιμή: 80.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 6176,33Μ2 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ.
 


Κωδικός: F351
Περιοχή: Ποταμός
Έκταση: 10.116 τ.μ.
Τιμή: 40.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 10.116Μ2
 


Κωδικός: F415
Περιοχή: Ποταμός
Έκταση: 5416 τ.μ.
Τιμή: 150.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 5416,34Μ2 ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
 


Κωδικός: F406
Περιοχή: Στραπόδι
Έκταση: 19175 τ.μ.
Τιμή: 220.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 19175Μ2 ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 


Κωδικός: F514
Περιοχή: Φριλιγιάνικα
Έκταση: 5.222,20m2 τ.μ.
Τιμή: 5000 €
Περιγραφή: Ελαιόφυτο 26 δέντρα σε 5.222,20m2. Τιμή 5,000
 


Κωδικός: F338
Περιοχή: Μητάτα
Έκταση: 5245 τ.μ.
Τιμή: 40.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 5245Μ2 ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 


Κωδικός: F338A
Περιοχή: Μητάτα
Έκταση: 10.008 τ.μ.
Τιμή: 50.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 10.008,70Μ2 ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΑ
 


Κωδικός: F404
Περιοχή: Αγία Πελαγία
Έκταση: 6244 τ.μ.
Τιμή: 105.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 6244Μ2 ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟ
 


Κωδικός: F514
Περιοχή: Αγία Πελαγία
Έκταση: 10.755,80m2 τ.μ.
Τιμή: 40,000 €
Περιγραφή: Έκταση 10.755,80m2 πάνω στη θάλασσα. Τιμή 40.000
 


Κωδικός: F485
Περιοχή: Αυλαίμωνας
Έκταση: 24.267,60 τ.μ. τ.μ.
Τιμή: 200.000 €
Περιγραφή: Με βεβαίωση δασαρχείου ως μη δασικό, εξαιρετική θέα θάλασσα με μεγάλο ορίζοντα.
 


Κωδικός: F302
Περιοχή: Αυλαίμωνας
Έκταση: 10.119 τ.μ.
Τιμή: 60.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 10.119Μ2 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ
 


Κωδικός: F485
Περιοχή: Αυλαίμωνας
Έκταση: 4.925 τ.μ. τ.μ.
Τιμή: 180.000 €
Περιγραφή: Πολύ κοντά στη θάλασσα.Εξαιρετική θέα
 


Κωδικός: F485
Περιοχή: Αυλαίμωνας
Έκταση: 5.815 τ.μ.
Τιμή: 30.000 €
Περιγραφή: Καλή τοποθεσία
 


Κωδικός: F528
Περιοχή: Βουνό
Έκταση: 25,589m2 τ.μ.
Τιμή: 130,000 €
Περιγραφή: Έκταση 25,589m2 σε τρείς τίτλους. Τμήμα Α : 8251m2 με παλαιό κτίσμα. Τμήμα Β : 5409m2 με κτίσμα. Τμήμα Γ : 11929m2 οικόπεδο. Καταπληκτική θέα θάλασσα και περιβάλλον, με νερό και διάφορα οπωροφόρα δέντρα.
 


Κωδικός: F400
Περιοχή: Γερακάρι
Έκταση: 8250 τ.μ.
Τιμή: 40.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 8250,20Μ2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 


Κωδικός: F400B
Περιοχή: Γερακάρι
Έκταση: 14245 τ.μ.
Τιμή: 50.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 14245Μ2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 


Κωδικός: F400C
Περιοχή: Γερακάρι
Έκταση: 8173 τ.μ.
Τιμή: 40.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 8173,70Μ2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 


Κωδικός: F336
Περιοχή: Λουραντιάνικα
Έκταση: 11433 τ.μ.
Τιμή: 55.000 €
Περιγραφή: ΕΚΤΑΣΗ 11433Μ2 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ